• હેડ_બેનર

નિષ્ક્રિય 40G QSFP+ થી 4*10G SFP+ DAC

  • 40G QSFP+ થી 4x10G SFP+ નિષ્ક્રિય DAC બ્રેકઆઉટ કેબલ

    40G QSFP+ થી 4x10G SFP+ નિષ્ક્રિય DAC બ્રેકઆઉટ કેબલ


    QSFP+ ડાયરેક્ટ એટેચ કેબલ્સ SFF-8436 સ્પષ્ટીકરણો સાથે સુસંગત છે.SFP+ ડાયરેક્ટ એટેચ કેબલ્સ SFF-8431, SFF-8432 અને SFF-8472 સ્પષ્ટીકરણો સાથે સુસંગત છે.વાયર ગેજની વિવિધ પસંદગીઓ 30 થી 24 AWG સુધી કેબલ લંબાઈ (7m સુધી)ની વિવિધ પસંદગીઓ સાથે ઉપલબ્ધ છે.