• હેડ_બેનર

નિષ્ક્રિય 10G SFP+ DAC

  • 10G SFP+ ડાયરેક્ટ એટેચ કોપર કેબલ

    10G SFP+ ડાયરેક્ટ એટેચ કોપર કેબલ

    SFP+ ડાયરેક્ટ એટેચ કેબલ્સ SFF-8431, SFF-8432 અને SFF-8472 સ્પષ્ટીકરણો સાથે સુસંગત છે.વાયર ગેજની વિવિધ પસંદગીઓ 30 થી 24 AWG સુધી કેબલ લંબાઈ (7m સુધી)ની વિવિધ પસંદગીઓ સાથે ઉપલબ્ધ છે.