• હેડ_બેનર

નિષ્ક્રિય 100G QSFP28-4x25G SFP28

  • 100G QSFP28-4xSFP28 ડાયરેક્ટ એટેચ કોપર કેબલ

    100G QSFP28-4xSFP28 ડાયરેક્ટ એટેચ કોપર કેબલ

    QSFP28 નિષ્ક્રિય કોપર કેબલ એસેમ્બલીમાં આઠ વિભેદક કોપર જોડી છે, જે ચેનલ દીઠ 28Gbps સુધીની ઝડપે ચાર ડેટા ટ્રાન્સમિશન ચેનલો પ્રદાન કરે છે, અને 100G ઇથરનેટ, 25G ઇથરનેટ અને InfiniBand ઉન્નત ડેટા રેટ (EDR) જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે. વાયરની વિશાળ શ્રેણીમાં ઉપલબ્ધ છે. 26AWG થી 30AWG સુધી-આ 100G કોપર કેબલ એસેમ્બલીમાં ઓછી નિવેશ નુકશાન અને ઓછી ક્રોસ ટોક છે.