• હેડ_બેનર

Huawei S6720-EI સિરીઝ સ્વિચ

  • S6720-EI શ્રેણી સ્વીચો

    S6720-EI શ્રેણી સ્વીચો

    ઉદ્યોગ-અગ્રણી, ઉચ્ચ-પ્રદર્શન Huawei S6720-EI શ્રેણીની નિશ્ચિત સ્વીચો વ્યાપક સેવાઓ, વ્યાપક સુરક્ષા નિયંત્રણ નીતિઓ અને વિવિધ QoS સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.S6720-EI નો ઉપયોગ ડેટા સેન્ટર્સમાં સર્વર એક્સેસ માટે અથવા કેમ્પસ નેટવર્ક માટે કોર સ્વિચ તરીકે થઈ શકે છે.