• હેડ_બેનર

GPUF બોર્ડ

 • Huawei GPON OLT GPUF C++ સર્વિસ બોર્ડ

  Huawei GPON OLT GPUF C++ સર્વિસ બોર્ડ

  Huawei MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17 16-પોર્ટ GPON OLT ઇન્ટરફેસ બોર્ડ

  GPUF એ Huawei MA5800 Series OLTનું સૌથી વધુ વેચાણ કરતું GPON સર્વિસ બોર્ડ છે

  B+/C+/C++ SFP મોડ્યુલ સાથે Huawei 16-GPON પોર્ટ ઇન્ટરફેસ કાર્ડ

  સપોર્ટ સ્પ્લિટ રેશન 1:128

  ટ્રાન્સમિટ સ્પીડ: 2.488Gbit/s, રિસિવ સ્પીડ: 1.244Gbit/s

  ઈન્ટરફેસ પ્રકાર: SC/PC

  મહત્તમ ટ્રાન્સમિટ અંતર: 20KM