• હેડ_બેનર

ફાઈબર ઓપ્ટિક પેચ કોર્ડ

  • ફાઈબર ઓપ્ટિક પેચ કોર્ડ

    ફાઈબર ઓપ્ટિક પેચ કોર્ડ

    અમે EPON/GPON ONUs સાથે કનેક્ટ થવા માટે તમામ પ્રકારના ફાઈબર ઓપ્ટિક પેચ કોર્ડ પ્રદાન કરીએ છીએ.
    પેચ કોર્ડ એ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ છે જેનો ઉપયોગ સિગ્નલ રૂટીંગ માટે એક ઉપકરણને બીજા સાથે જોડવા માટે થાય છે.
    SC નો અર્થ છે સબસ્ક્રાઇબર કનેક્ટર- એક સામાન્ય હેતુ પુશ/પુલ સ્ટાઇલ કનેક્ટર.તે એક ચોરસ છે, સ્નેપ-ઇન કનેક્ટર સરળ પુશ-પુલ મોશન સાથે લૅચ કરે છે અને તેને ચાવી છે.