• હેડ_બેનર

ફાઇબર ઓપ્ટિક એડેપ્ટર

  • ફાઇબર ઓપ્ટિક એડેપ્ટર

    ફાઇબર ઓપ્ટિક એડેપ્ટર

    એડેપ્ટર એ યાંત્રિક ઉપકરણ છે જે ફાઈબર-ઓપ્ટિક કનેક્ટર્સને સંરેખિત કરવા માટે રચાયેલ છે.તે ઇન્ટરકનેક્ટ સ્લીવ ધરાવે છે, જે બે ફેરુલ્સને એકસાથે ધરાવે છે.

    એલસી એડેપ્ટર્સ લ્યુસેન્ટ ટેક્નોલોજીસ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યા હતા.તેઓ RJ45 પુશ-પુલ સ્ટાઇલ ક્લિપ સાથે પ્લાસ્ટિક હાઉસિંગથી બનેલા છે.